Osoby, które nie mają szczęścia na egzaminach państwowych, często podejmują decyzję o zaprzestaniu dążenia do uzyskania prawa jazdy. 

Porzucenie dalszego przystępowania do kolejnych egzaminów zwykle nie jest jednak trwałe. Decyzja może zmienić się po kilku miesiącach lub kilku latach. 

Czy po upływie tego czasu odbyty kurs będzie wciąż ważny?

Kurs odbyty po 1 lipca 1998 r.

nauka jazdy w Gdańsku

Kursanci, którzy zdali kurs po 1 lipca 1998 roku są w korzystnej sytuacji, ponieważ nastąpiła wówczas zmiana przepisów. 

Zgodnie z nimi każdy kurs odbyty po tej dacie ważny jest bezterminowo. Niezależnie od tego czy dana osoba podeszła do egzaminów bądź od tego ile razy do nich podchodziła. 

Oczywiście wciąż konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności. 

Do placówki WORD należy zanieść dokumenty otrzymane w OSK (jeśli nigdy nie podchodziliśmy do egzaminów państwowych) lub w wydziale komunikacji zgodnym z miejscem zamieszkania (gdy minęło ponad rok od ostatniego podejścia do egzaminu państwowego). 

W zależności od ilości lat, które upłynęły od zakończenia kursu, może zaistnieć potrzeba dostarczenia nowych badań lekarskich o braku przeciwwskazań do jazdy samochodem bądź nowego, aktualnego zdjęcia w kolorze. 

Mimo tego nie ma konieczności ponownego odbywania kursu w OSK.

Bezterminowe egzaminy teoretyczne

Zdarzają się również przypadki, w których kursanci zdali egzamin teoretyczny lecz nie podeszli do egzaminu praktycznego lub nie udało im się go zdać, w związku z czym nie zapisali się do kolejnego podejścia. 

Jeśli egzamin teoretyczny został zaliczony z pozytywnym wynikiem po dniu 24 sierpnia 2014 roku, również ma status bezterminowy. 

Osoby zdające egzamin teoretyczny przed tą datą muszą jednak ponownie do niego podejść.

Kurs odbyty przed 1 lipca 1998 r.

Osoby, które odbyły kurs w OSK przed 1 lipca 1998 roku są w nieco gorszej sytuacji. Muszą bowiem odbyć pełny kurs na prawo jazdy, łącznie z wszystkimi godzinami wykładów teoretycznych oraz jazd po placu i po mieście. 

Co się z tym wiąże, kursant musi ponownie opłacić cały kurs. Nieaktualne są także dostarczone wcześniej dokumenty: PKK, zdjęcia czy orzeczenia lekarskie. Wszystko należy zdobyć ponownie.