Pojazdy specjalne, są to pojazdy które są przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, niezbędne jest dostosowanie nadwozia albo konieczność posiadania szczególnego wyposażenia. Są to między innymi wóz strażacki czy też ambulans. Taki pojazd, można przerobić tylko w specjalnym warsztacie, który posiada wymagane uprawnienia. Są one zwolnione od podatku od środków transportowych. Aby prowadzić pojazd specjalny, wymagane są odpowiednie uprawnienia. Możemy je zdobyć w ośrodkach szkolenia kierowców, na rynku dostępnych jest wiele takich miejsc. Jednym z nich, jest ośrodek szkolenia kierowców Gdańsk, gdzie otrzymamy kompleksowe oraz odpowiednie przygotowanie.

Czym jest pojazd specjalny?

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku, wprowadziła do polskiego porządku prawnego definicję pojazdu specjalnego. Prawo o ruchu drogowym, wskazuje, że pojazd specjalny jest pojazdem samochodowym lub przyczepą przeznaczoną do wykonywania specjalnej funkcji, która przyczynia się do konieczności dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe, mogą być przewożone osoby bądź rzeczy, które są związane z wykonywaniem tej funkcji.

Rejestracja pojazdów specjalnych

Rejestracja, przebiega na dokładnie takich samych zasadach, jak rejestracja np. samochodu osobowego. Przepisy to regulujące, nie wyróżnia samochodów specjalnych. Jeśli samochód jest współwłasnością, obecni muszą być wszyscy współwłaściciele. Jeśli pojazd został sprowadzony z państwa, które nie leży w UE, a samochód rejestrowany jest po raz pierwszy, należy dostarczyć dowód odprawy celnej przewozowej.

Przerobienie na pojazd specjalny

Pojazd, niebędący pojazdem specjalnym, może zostać na taki przerobiony. Tylko warsztat, który ma do tego specjalne uprawnienia, może dokonać zmian konstrukcyjnych w samochodzie. Gdy dokonamy zmian konstrukcyjnych, właściciel ma obowiązek wykonać badanie techniczne oraz przedłożyć następujące dokumenty:

  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu,
  • dokument potwierdzający zmiany konstrukcyjne.