Rok 2022 przynosi wiele zmian w różnych dziedzinach życia, także w dążeniu do uzyskania upragnionego prawa jazdy. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drodze i jeszcze lepsze, bardziej kompleksowe przygotowanie młodych kierowców do samodzielnego poruszania się po drogach publicznych. Czego można się spodziewać?

Droższy kurs i egzamin

Osoby zapisujące się na kurs prawa jazdy w pierwszej kolejności szukają oferty najbardziej atrakcyjnej cenowo. W 2022 roku wszystkie kursy, a także egzaminy teoretyczne i praktyczne, zdrożeją. Z pewnością nikogo to nie zdziwi – w związku z inflacją rosną ceny wszystkich usług czy produktów.

Obecnie cena za egzamin teoretyczny wynosi 30 zł bez względu na kategorię, zaś cena egzaminu praktycznego wynosi:

  • 140 zł – dla kategorii B
  • 180 zł – dla kategorii A1, A2 lub A
  • 200 zł – dla kategorii C, D lub B+E

Planowana jest jednak podwyżka cen egzaminu teoretycznego na 43 zł, zaś egzaminów praktycznych na 200 zł dla kategorii A1, A2, A i B oraz na 250 zł dla kategorii C, D i B+E. Ma to związek głównie z rosnącymi cenami paliwa i eksploatacji pojazdów.

Obowiązkowy dodatkowy kurs dla nowych kierowców

Resort planował wprowadzić nowy obowiązek odbycia dodatkowego, koniecznego szkolenia dla kierowców między 4. a 8. miesiącem od dnia otrzymania prawa jazdy. Ustawa nie została jednak przyjęta, dlatego obecnie kurs ma dotyczyć jednak wyłącznie tych osób, które w okresie próbnym popełniły 2 wykroczenia w ruchu drogowym.

Jego celem będzie szkolenie młodych kierowców z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Zgodnie z danymi statystycznymi, to właśnie młodzi kierowcy (do 24. roku życia) są sprawcami aż 20% wszystkich wypadków w ruchu drogowym.

Wychowanie komunikacyjne w szkołach

Nie jest tajemnicą, że dzieci uczą się bardzo szybko i tym samym sprawnie przyswajają nową wiedzę. Z tego względu ministerstwo chce położyć szczególny nacisk na edukację najmłodszych, którzy w przyszłości z dużym prawdopodobieństwem będą podchodzić do egzaminów na prawo jazdy. 

Założenia projektu przewidują zmiany w przepisach dotyczących uzyskiwania karty rowerowej. W klasie 4 szkoły podstawowej zostanie wprowadzony obowiązkowy przedmiot – wychowanie komunikacyjne. Już wcześniej z powodzeniem funkcjonował on w szkołach, dlatego pomysłodawcy projektu są pewni, że przedmiot ten nie tylko dobrze się przyjmie, ale i w dużym stopniu zwiększy bezpieczeństwo na drogach.

Uczniowie będą wiedzieli, jak prawidłowo, zgodnie z zasadami poruszać się po drogach publicznych, co znacznie ułatwi im zdanie egzaminu na prawo jazdy w przyszłości.

auto do kursu prawa jazdy w gdańsku

Zmiany w pytaniach egzaminacyjnych

To nie wszystkie zmiany, które czekają kierowców w 2022 roku. Dąży się bowiem do całkowitej zmiany tendencji szkolenia kierowców – z ukierunkowanej na naukę pytań egzaminacyjnych i umiejętność zdawania egzaminu teoretycznego na tę ukierunkowaną na faktyczną naukę przepisów i zasad ruchu drogowego.

Pytania mają być więc mniej podchwytliwe, sprawdzające rzeczywisty stan wiedzy. Ważna jest umiejętność wyłapywania zagrożeń i właściwego zachowania się w danej sytuacji, dlatego zestaw pytań ma zostać zawężony.