Kompleksowe przygotowanie się do egzaminu na prawo jazdy wymaga czasu i uwagi. Znajomość zasad ruchu drogowego jest niezwykle ważna nie tylko po to, aby pozytywnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, ale również po to, aby zapewnić sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo. Istotnym zagadnieniem jest pojawianie się zielonej strzałki warunkowego skrętu na skrzyżowaniach świetlnych. O co dokładnie w tym chodzi?

O czym informuje zielona strzałka warunkowego skrętu?

Zielona strzałka skrętu warunkowego może pojawiać się na sygnalizatorach świetlnych w momencie, gdy główne światło przybiera kolor czerwony. Oznacza to przede wszystkim tyle, że nie jest to tożsame ze zwykłym zielonym światłem i nie upoważnia do bezkolizyjnego, nieuważnego wjeżdżania na skrzyżowanie.

Gdy pojawia się wraz z sygnałem czerwonym informuje, że kierowca powinien bezwzględnie zatrzymać się przed sygnalizacją, a następnie – jeśli jest to możliwe – może wykonać manewr skrętu. Zanim wjedzie na skrzyżowanie musi jednak ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom aktualnie poruszającym się po ulicach, jak również pieszym.

Zielona strzałka w lewo a zawracanie

Na drogach nierzadko możemy zauważyć również sygnał zielonej strzałki w lewo. Zezwala ona na skręcenie w lewo oraz zawracanie ze skrajnego lewego pasa ruchu, jeśli nie jest to zabronione znakiem B-23. Należy przy tym pamiętać, że w obu przypadkach zatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem jest obowiązkowe.

Dlaczego zatrzymanie się przed zieloną strzałką warunkowego skrętu jest konieczne?

Piesi, rowerzyści oraz inne poruszające się po drogach pojazdy mogą być zasłonięte np. drzewami czy ekranami akustycznymi. Zatrzymanie się pozwala na jasną i fachową ocenę sytuacji i stwierdzenie czy kontynuacja jazdy jest możliwa bez stwarzania zagrożenia. Gdy dla nas zapala się zielona strzałka skrętu warunkowego, pozostali uczestnicy ruchu drogowego mają zielone światło, co oznacza, że jednocześnie mają pierwszeństwo. Zatrzymanie się pozwala na bezkolizyjną jazdę i przepuszczenie tych, dla których świeci się światło zielone.