Od 2023 roku czekają nas zmiany dotyczące cen egzaminu na prawo jazdy, musimy się przygotować na to że niestety będą wyższe. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która ma na to istotny wpływ. Między innymi nowelizacja ustawy zmienia sposób finansowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Dzięki temu, WORD-y będą mogły zmieniać ceny egzaminów. Aktualnie, część teoretyczna egzaminu na prawo jazdy kategorii B  kosztuje 30 złotych, natomiast za część praktyczną musimy zapłacić 140 złotych. Jak ceny zmienią się od 1 stycznia? 

WORD finansowane przez województwa

Nowe przepisy, pozwolą na to aby WORD-y były finansowane dotacjami, które pochodzą z budżetów sejmików wojewódzkich. Od tej pory, na sejmiki spadnie odpowiedzialność za ustalenie stawek za egzaminy ale również za wynagrodzenia egzaminatorów. Dotacje, które otrzyma ośrodek szkolenia kierowców Gdańsk, będą przekazywane przez sejmiki, nie będą mogły przekraczać 50% kosztów działalności ośrodka. Podsumowując, świadczy to o tym, że stawki mogą być różne a zależne to będzie od województwa. Nowa ustawa, wejdzie w życie już od 1 stycznia 2023 roku.

Zmiany w cenniku za prawo jazdy

Ustawa która nowelizuje ustawę Prawo o ruchu drogowym oraz ustawę o kierujących, podpisana przez Andrzeja Dudę znacznie zmieni cenniki za egzaminy na prawo jazdy. Inne ceny będą obowiązywały zarówno za część teoretyczną jak i za część praktyczną. Maksymalna stawka za egzamin teoretyczny, nie będzie mogła przekroczyć 50 złotych. A jak będzie wyglądała sytuacja z częścią praktyczną? Będą się różniły w zależności od kategorii, a dokładniej:

  • w przypadku kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T – będą wynosiły 200 złotych,
  • kategorie B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E, D1+E – 250 złotych.

Różnice dotyczące różnych kategorii mogą być naprawdę znaczące, nie mamy  pewności że zostaną ustalone najwyższe stawki, jednak możemy się właśnie tak, ich spodziewać, skoro takie będą możliwości. Wraz ze wzrostem wysokości inflacji GUS, stawki maksymalne będą zmieniać się co roku.